1018X

NT$1,200 (特價/件)

額外資訊

義乳尺寸

60, 70, 80, 90, 100, 110

紡織義乳適用於術後暫時性穿戴

● 輕量、術後居家穿戴、布料接觸面溫和
● 可依照需求使用醫療級羊絨(隨貨附贈)填充
● 輕量的紡織義乳不能取代矽膠義乳之功能
● 正面採用特殊面料便於固定

Anita 義乳產品

1014X

1014X

NT$1,500 (特價/件)

1018X

1018X

NT$1,200 (特價/件)

1019X

1019X

NT$600 (特價/件)

1020X

1020X

NT$9,800 (特價/件)

1022X

1022X

NT$6,000 (特價/件)

1028X2

1028X2

NT$4,800 (特價/件)

1045X

1045X

NT$4,800 (特價/件)

1046X

1046X

NT$3,980 (特價/件)

1050X

1050X

NT$9,800 (特價/件)

1052X

1052X

NT$6,000 (特價/件)

1054X

1054X

NT$3,980 (特價/件)

1066X

1066X

NT$9,800 (特價/件)

1080L/R1

1080L/R1

NT$9,800 (特價/件)

1081L/R

1081L/R

NT$6,800 (特價/件)

1084L/R

1084L/R

NT$3,980 (特價/件)

1086X

1086X

NT$2,980 (特價/件)

1089X

1089X

NT$9,800 (特價/件)

1151X

1151X

NT$6,800 (特價/件)

1152X

1152X

NT$9,800 (特價/件)

1157X

1157X

NT$6,000 (特價/件)